02-01-2014

Digitaal patroontekenen - les 4: verder met het voorpand

In deze les worden eerst twee punten afgemeten voor de halslijn in het voorpand. Filmpje: 'meet vanuit punt 14 1/5 van de halswijdte af naar links en naar onder, verbind deze twee punten met een curve'.
De coördinaten van punt 14 zijn al bekend, die staan in Excel in cel E17 en F17. Punt 8 komt op de x-as, 1/5 van de halswijdte naar links vanuit punt 1:
  • zet de x-coördinaat van punt 8 in E11: =E17-B10/5 (de x-coördinaat van punt 1 min eenvijfde van de halswijdte)
  • de y-coördinaat van punt 8 is 0 omdat het punt op de x-as staat: zet een 0 in F11
  • Nu punt 9. Dit bevindt zich 1/5 van de halswijdte onder punt 14, en staat al genoemd in D12.
  • De x-coördinaat is dezelfde als die van 14, zet in cel E12: =E17. NB: denk niet: ik kijk wat er in E17 staat (bijv. 31), en typ dat getal over in E12. Het maakt niet uit welk getal het is, wel dat het dezelfde is als in E17 staat (en dat kan veranderen als er een andere maat wordt getekend)!
  • De y-coördinaat is 1/5 van de halswijdte, gemeten vanaf de x-as. Dus: zet in cel F12: =B10/5
Nu wordt hetzelfde trucje uit les 3 uitgehaald voor de schouder van het voorpand. Deze keer gaat de lijn de andere kant op, maar het principe blijft hetzelfde. De hoeken blijven ook hetzelfde, dus het uitrekenen van de precieze coördinaten is nu een stuk minder ingewikkeld:

  • We willen punt 7 uitrekenen (de schouderpunt afgezet op de schuine lijn), dit staat al in D10
  • De x-coördinaat hiervan ligt eenzelfde afstand vanaf punt 8 naar links als bij de achterkant vanaf punt 2 naar rechts is afgemeten. Dit moet op de juiste manier vertaald worden naar een formule. Zet in cel E10: =E11-SIN(RADIALEN(75,964))*B9
  • De y-coördinaat van dit punt is (gelukkig) precies dezelfde als die van punt 3. Zet in cel F10: =F6
Volgende les worden de punten rondom het armsgat berekend, en de laatste nodige punten van het lijfje gezet.

Geen opmerkingen: